آموزش network – قسمت ششم

آموزش network – قسمت ششم لایه های OSI لایه های OSI از ۷ لایه تشکیل شده اند که عبارتند از:   لایه  ۷ APPLICATION لایه  ۶ PRESENTATION لایه  ۵ SESSION لایه  ۴ TRANSPORT لایه  ۳ NETWORK لایه  ۲ DATALINK لایه  ۱ PHYSICAL   فرض کنید که می خواهیم نامه ای را در داخل اداره ای […]