۱۸میلیارد وسیله به اینترنت متصل می شود/ انتقال ۱۱اگزابایت اطلاعات

۱۸میلیارد وسیله به اینترنت متصل می شود/ انتقال ۱۱اگزابایت اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی آمارهای جهانی منتشر شده در خصوص اتصال اشیاء به اینترنت درسالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ و فرصتها و تاثیرات اقتصادی بیشماری که این فناوری برای کسب و کارها فراهم می کند را منتشر کرد.