سرور HPE ML110 GEN10

سرور HPE ML110 GEN10 سرور HPE ML110 GEN10، فاوا افزار در این مقاله خود قصد دارد به معرفی و بررسی سرور HPE ML110 GEN10 بپردازد. با ما همراه باشید …

دیفرگ کردن هارد دیسک و ترمیم کردن SSD چه زمانی ضرورت پیدا می کند

دیفرگ کردن هارد دیسک و ترمیم کردن SSD چه زمانی ضرورت پیدا می کند آیا دستگاه‌های ذخیره‌سازی امروزی نیاز به بهینه‌سازی (دیفرگ یا تریم) دارند؟ چه زمانی باید عملیات بهینه‌سازی را برای دستگاه‌های ذخیره‌سازی انجام داد؟