HPE OneView 3.10

HPE OneView 3.10 نرم افزار HPE Oneview یکی از محصولات شرکت HPE استکه توانسته در سالیان اخیر نظر طرفداران زیادی را به خود جلب نماید.

ویژگی های امنیتی Windows Server و Hyper-V نسخه ۲۰۱۶

ویژگی های امنیتی Windows Server و Hyper-V نسخه ۲۰۱۶ امنیت موضوعی بسیار مهم برای هر سازمان است؛ به همین دلیل همه غول های نرم افزاری جهان نظیر Microsoft در حال سرمایه گذاری گسترده برای تامین امنیت بیشتر تکنولوژی های تولید شده است

REDUNDANCY در مراکز داده (POWER)

REDUNDANCY در مراکز داده (POWER) انواع TIER در استانداردTIA942: برقراری امنیت در فضای IT سازمان و متعاقب آن ایجاد آسودگی خاطر در فضای کاری برای مدیران و کاربران شبکه از مسائل پیچیده،