تفاوت پهنای باند (Bandwidth) با سرعت (Speed)

تفاوت پهنای باند (Bandwidth) با سرعت (Speed) پهنای باند نشان دهنده مجموع فاصله و یا محدوده بین بالاترین و پائین‌ترین سیگنال بر روی کانال‌های مخابراتی باند است. که به منظور سنجش اندازه پهنای باند سیگنال از واحد هرتز استفاده می‌شود. پهنای باند (Bandwidth) پهنای باند و میزان تاخیر پهنای باند از جمله واژه‌های متداول در […]