اس اس دی

اس اس دی در گذشته در دنیای تکنولوژی برای ذخیره سازی اطلاعات از هارد ديسک استفاده میشد که قطعه ای مکانیکی در سرور hp یا PC بود.