عناصر تشکیل دهنده CPU

عناصر تشکیل دهنده CPU یک ترانزیستور به تنهایی کار خاصی انجام نمی دهد بلکه زمانی که تعدادی از آنها در کنار یکدیگر قرار دهیم می توان عملیات خاصی را توسط آنها انجام داد .

اتاق سرور

اتاق سرور در این قسمت قصد داریم اتاق سرور و تعدادی از تجهیزات شبکه را به زبان ساده برای شما معرفی کنیم.

مفهوم JBOD در Storageها چیست ؟

مفهوم JBOD در Storageها چیست ؟ برخی اوقات ممکن است شما یک دستگاه Enclosure یا Storage داشته باشید و تعدادی هارد دیسک بر روی آنها داشته باشید و نخواهید بر طبق عادت همیشگی هارد دیسک های موجود را با همدیگرRAID  کنید