محصولات Products
صفحه نخست » محصول

HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-10600R DDR3-1333

HP 2GB (1x2GB) Dual Rank x8 PC3-10600E

HP 2GB (1x2GB) Dual Rank x8 PC3-10600R

4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3L-10600E

HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x4 PC3-10600R

HP 2GB (1X2GB) 2RX8 PC3-10600R

8GB2Rx4PC3L-10600R-9RemanKit 647877-B21

8GB2Rx4PC3L-10600R-9RemanKit 604502-B21

8GB2Rx4PC3-10600R-9RemanKit 500662-B21

16GB2Rx4PC3U-10600R-9RemanKit 647881-B21

647871R-B21 4GB1Rx4PC3L-10600R-9RemanKit

HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x8 PC3L-10600(DDR3-1333)

E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz)

E5-2697 v4 (45M Cache, 2.30 GHz)

E5-2698 v4 (50M Cache, 2.20 GHz)

E5-2695 v4 (45M Cache, 2.10 GHz)

E5-2690 v4 (35M Cache, 2.60 GHz)

E5-2680 v4 (35M Cache, 2.40 GHz)

E5-2683 v4 (40M Cache, 2.10 GHz)

E5-2667 v4 25M Cache 3 20 GHz

E5-2660 v4 (35M Cache, 2.00 GHz)

E5-2650 v4 (30M Cache, 2.20 GHz)

E5-2640 v4 (25M Cache, 2.40 GHz)

E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz)

E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)

Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor

Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor

Intel® Xeon® E5-2609v3 1.9GHz/6-core/15MB/85W

Intel® Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor

Intel® Xeon® E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor

Intel® Xeon® E5-2650v3 (2.3GHz/10-core/25MB/105W) Processor

Intel® Xeon® E5-2660v3 (2.6GHz/10-core/25MB/105W) Processor

Intel® Xeon® E5-2667v3 (3.2GHz/8-core/20MB/135W) Processor

Intel® Xeon® E5-2690v3 (2.6GHz/12-core/30MB/135W) Processor

Intel® Xeon® E5-2670v3 (2.3GHz/12-core/30MB/120W) Processor

Intel® Xeon® E5-2680v3 (2.5GHz/12-core/30MB/120W) Processor

Intel® Xeon® E5-2695v3 (2.3GHz/14-core/35MB/120W) Processor

Intel® Xeon® E5-2697v3 (2.6GHz/14-core/35MB/145W) Processor

Intel® Xeon® E5-2699v3 (2.3GHz/18-core/45MB/145W) Processor

HP 1TB 6G 7.2K 2.5 SAS HDD