محصولات Products
صفحه نخست » محصول

E5-2650 v4 (30M Cache, 2.20 GHz)

E5-2640 v4 (25M Cache, 2.40 GHz)

E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz)

E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)

Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor

Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor

Intel® Xeon® E5-2609v3 1.9GHz/6-core/15MB/85W

Intel® Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor

Intel® Xeon® E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor

Intel® Xeon® E5-2650v3 (2.3GHz/10-core/25MB/105W) Processor

Intel® Xeon® E5-2660v3 (2.6GHz/10-core/25MB/105W) Processor

Intel® Xeon® E5-2667v3 (3.2GHz/8-core/20MB/135W) Processor

Intel® Xeon® E5-2690v3 (2.6GHz/12-core/30MB/135W) Processor

Intel® Xeon® E5-2670v3 (2.3GHz/12-core/30MB/120W) Processor

Intel® Xeon® E5-2680v3 (2.5GHz/12-core/30MB/120W) Processor

Intel® Xeon® E5-2695v3 (2.3GHz/14-core/35MB/120W) Processor

Intel® Xeon® E5-2697v3 (2.6GHz/14-core/35MB/145W) Processor

Intel® Xeon® E5-2699v3 (2.3GHz/18-core/45MB/145W) Processor

HP 1TB 6G 7.2K 2.5 SAS HDD

HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch)

HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch)

HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF(2.5-inch)

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch)

HP 1.2TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch)

HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch)

HP 900GB 12G SAS 10K rpm SFF 2.5-inch

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF

HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch)

HP ProLiant BL460c Gen9 E5-2670v3 2P

HP ProLiant BL460c G9

HP ProLiant BL460c Gen9 E5-2660v3 2P

HP ProLiant BL460c G9

HP ProLiant BL460c Gen9 E5-2650v3 1P

HP ProLiant BL460c G9

HP ProLiant BL460c Gen9 E5-2620v3 1P

HP ProLiant BL460c G9

HP ProLiant BL460c Gen9 E5-2640v3 1P

HP ProLiant BL460c G9

HP ProLiant ML110 Gen9 E5-2603v3

HP ProLiant ML110 G9

HP ProLiant ML110 Gen9 E5-2620v3

HP ProLiant ML110 G9

HP ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v3

HP ProLiant ML150

HP ProLiant ML150 Gen9 E5-2609v3

HP ProLiant ML150

HP ProLiant ML150 Gen9 E5-2620v3

HP ProLiant ML150 G9

HP ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v3

HPE ProLiant ML350 G9 Servers

HP ProLiant ML350 Gen9 E5-2609v3

HPE ProLiant ML350 G9 Servers